Yogans dubbelhet…..

Yoga har aldrig varit så populärt som nu. Antalet människor som utövar yoga i regelbundet i världen ökar stadigt. Samtidigt upplever människor runt om i världen en allt ökande otrygghet, en smygande insikt om att människans påverkan på jorden kommer att få konsekvenser, stora konsekvenser!

Jag ser det som två motpoler. En del som envist hävdar att (trots att vi redan nu ser konsekvenserna) vi måste fortsätta att utveckla teknologin, öka konsumtionen, fortsätta att se högre produktivitet och högre konkurrens som den enda vägen mot räddningen. Paradoxalt nog finns de som utnyttjar yogan, skapar nya krav, bygger på konsumismen och får oss att tro att vi är dåliga människor om vi inte köper den senaste yogamattan eller åker på retreat till Costa Rica. Den delen av yogan (som egentligen inte alls har med yoga att göra) är den som fortsätter att tära på jordens resurser, fortsätter att skapa “behov” som inte finns och gör människor otrygga.

Vi kan inte skapa trygghet genom ytlighet, vi kan inte bli lyckliga av konsumtion. Det vi behöver är att backa tillbaka till vårt ursprung. Till det som är fundamentalt och faktiskt livsviktiga mänskliga behov. Att lära oss förstå oss själva som mänskliga varelser kräver att vi backar. Att vi sätter oss ned mitt i allt som snurrar fortare och fortare och betraktar vad vi är, HUR vi är. Människor blir alltmer stressade av kraven på att “förbättra” sig själv. Vi måste hela tiden ha nya mål, nya visioner och grejen är att vi ALDRIG blir nöjda. Vi fortsätter bara att jaga.

Det är inte konstigt att yogan har blivit så stor. Yogan innehåller fundamentala mänskliga behov. Att känna tillräcklighet! Att andas som vi gör inom yogan är ett av flera verktyg till att vara i nuet, det enda som egentligen existerar. Det är för de allra flesta idag en utmaning att vara i nuet. Vi är uppväxta i en värld som dagligen, dygnet runt uppmanar oss till att jaga vidare . “Du är inte nog”! Det liv vi lever håller på att stressa ihjäl oss. I yogan finns en plats för stillhet, utan press på att förändra eller förbättra. Det betyder inte att vi inte utvecklas. Men det sker på ett annat plan . Betrakta det som är och se om det går att acceptera…..

Många gånger upplever jag yogan som motsägelsefull. Mjuk och hård, stark och svag, släppa taget men ändå hålla fokus. Inget konstigt egentligen, det är Yin och Yang, mörker och ljus, sol och måne. Vi behöver båda. Men idag behöver vi mer av kravlös stillhet och att få tillåtelse att vara nöjda som vi är.

Yogan kan bli ett andningshål, ett “rum” där vi får vara oss själva helt och fullt. Men om vi inte är uppmärksamma kan den också ta oss i motsatt riktning. Den kan förvrängas och istället bli en förlängning av den värld vi redan lever i och som bara skapar stress. Om vi inte är uppmärksamma kan vi ta med oss kraven in i yogasalen eller till yogamattan. Fortsätta att driva oss mot otillräcklighet och en känsla av otrygghet.

Jag är inget undantag. Dagligen kämpar jag med tankar som säger att jag inte är nog, inte tillräckligt bra, inte tillräckligt “yogisk”. Vi är mer lika än vi tror och vi är inte ensamma om våra rädslor.

Yoga kan vara ett verktyg och ett stöd om vi vågar stanna upp i just det som pågår här och nu. Och att våga känna en tillit till att det som känns är ok. För mig handlar det om att vara människa…..precis som du.

Leave a Reply