Gör det lättare för dina medarbetare att ta hand om sin hälsa!

Gör det mindre krångligt för dina medarbetare att ta hand om sin hälsa!

Friskvård är ett brett begrepp och innebär mycket mer än att gå till gymmet. Rörelse är alltid bra men ibland behöver vi mer av det långsamma och inkännande.

Mitt erbjudande vänder sig till alla chefer och medarbetare. Jag erbjuder yoga och stresshantering i stärkande och förebyggande syfte och ger dig och dina medarbetare och därmed även ditt företag bättre förutsättningar att utvecklas.

Det du investerar i dina medarbetare ger resultat. Idag vet vi att stress kan leda till både fysiskt och psykiskt lidande. I värsta fall kan det leda till livshotande och bestående tillstånd. Vårt nervsystem är mycket känsligt och strävar hela tiden efter balans. Om vi lever ett liv där vi sällan eller aldrig får återhämtning kan det bli mycket svårt att återställa denna balans.

Stress är olika för olika människor. Vi har olika gräns för vår stressnivå och har också upplevt olika saker i livet som påverkar hur vi upplever stress. Man kan därför aldrig jämföra sig med andra. Din upplevda stress är din och den är sann.

Jag är diplomerad Yogalärare samt Avspänning och Stresspedagog och erbjuder bland annat:

Föreläsningar

På konferens, planeringsdag eller annat event

Stressens påverkan på hjärna och kropp, följdsjukdomar etc

Workshops

 Om andningen och hur den påverkar vårt tillstånd, hur tankefällor kan styra oss och hur vi med enkla övningar kan återställa balansen.

Yoga

Yoga som stresshantering och avspänning.

 

 

Övrigt

Mindfullness,

Yoga (olika former av yoga , lugnare eller mer dynamisk )

Massage

Mental träning

Enskilda samtal , coaching och stresshanteringsplan

www.yogaochstresshantering.com

info@yogaochstresshantering.com

Annika Hallström

Yogalärare

Massageterapeut

Diplomerad Avspänning och Stresspedagog

 

Leave a Reply