Hållbara företag

Det som ofta brister i större företag är den långa beslutsvägen. När det gäller hälsofrämjande arbete är det bland det viktigaste att just det arbetet är förankrat i alla led . Från högsta chef till medarbetare.

Att arbeta med organisatorisk arbetsmiljö redan från start kan spara mycket onödigt lidande, tid och pengar.

Att regelbundet undersöka medarbetarnas arbetsmiljö och mående är självklart för de alla flesta. Men hur många gånger följs det upp och på vilket sätt?

Vi vill att våra medarbetare ska var friska för det gör att vi slipper lägga tid och pengar på att leta efter vikarier samt att våra medarbetare vill stanna kvar. Vårt företag blir då mer attraktivt och vi kan fokusera på att göra det vi är bra på. Att investera i ett förebyggande hälsofrämjande arbete är en ekonomisk investering. En sjukskriven eller långtidssjukskriven medarbetare kostar företaget betydligt mer!

Kontakta mig gärna för mer information.