Självmedkänsla

Vår värld blir alltmer komplex. Vi möts dagligen av ett aldrig sinande flöde av information. På några sekunder kan vi klicka oss fram till vad som händer på andra sidan jorden och vi uppmanas ständigt att ta ställning till allt som händer runt omkring oss. Samtidigt lever vi i vår egen personliga värld där allt ska ”fixas”, mätas, göras bättre och utvecklas till en ny nivå. Vår hjärna är densamma som för miljontals år sedan och den behöver återhämtning och vila för att fungera.

Att utöva självmedkänsla i denna kaotiska värld kan verka som ren egoism. Men faktum är att vi nog måste börja att ta hand om oss själva om vi ska orka fungera. Om vi ständigt upplever en press och ständiga krav på oss kommer vi inte att hålla. Vi är inte gjorda för det. Så att ta en stund till att uppleva dina egna känslor och tankar kan ibland vara nödvändigt. Att känna att jag är ok som jag är, jag har rätt att uppleva det jag gör och jag kanske faktiskt känner att jag är nöjd just nu.

Coping

Coping är en metod att hantera stress på. Den hanterar våra tankar och de sätt vi använder när vi möter ett hot. Eftersom vi alla är olika och reagera på stress på olika sätt och av olika anledningar behöver vi också bemöta den på olika sätt.

Coping kan enkelt delas upp i tre kategorier:

Problemfokuserad strategi

Analysera problemet för att se vad det beror på om det går att undanröja problemet. Förändra det som stressar.

Känslomässigt fokuserad strategi

Vilka känslor har jag och hur agerar jag? Känsloflykt, förstorar känslor, projicerar….Kan jag hantera mina känslor på ett sätt som gynnar mig mer? Övningar som avslappning, andningsövningar kan användas.

Tolkningsfokuserad strategi

Går det att tolka situationen på ett annat sätt? Min tolkning är ofta baserad på tidigare upplevda händelser och känslor. Hjärnan är snabb på att känna igen liknande situationer och tolkningen sker blixtsnabbt utan att vi hinner reflektera.