Om mig

Annika Hallström

Jag har många års erfarenhet att arbeta med människor. Under 15 år har jag jobbat inom funktionshinder som många gånger handlar om att se och möta människor där dom är men också om motivation till förändring. Jag har även arbetat som massör samt som personlig tränare.

Som ung led jag tidvis av ångest och självdestruktivt beteende. Ibland kan det ta ett helt liv att landa i någon form av tillfredsställelse och trygghet. Livet är en ständig resa och vi har alltid vårt ursprung, våra gener och vår miljö med oss som formar oss.

I 30-års ålder började jag att komma i kontakt med Yogan men det skulle ta många år innan jag började ta till mig den på allvar. Den är ett verktyg till att lära känna kroppen men också att komma till en annan förståelse och acceptans av sig själv. I dag arbetar jag som Yogainstruktör med flera klasser i veckan.

I min roll som Avspänning och Stresspedagog är det viktigaste att ha ett intresse för människor. Det är också viktigt att vara prestigelös och att inte döma. Vi lever alla i en miljö som vi inte alltid kan påverka. Men vi kan påverka hur vi bemöter oss själva och andra i den miljön. Om vi vill förändra vår verklighet är det med oss själva vi behöver börja.