Stress & Utmattning

Om stress:

Idag vet vi att stressen ökar alltmer i samhället. Tyvärr ökar den också dramatiskt bland yngre människor, till och med bland skolungdomar som inte ens har kommit ut i arbetslivet. På tio år har andelen som söker hjälp för stressrelaterade problem fördubblats. Två tredjedelar av de som drabbas är kvinnor.

Vi upplever alla stress i livet och det kommer alltid att finnas tillfällen då vi upplever stress. Kortvarig stress är sällan farlig. Det är den långvariga stressen utan återhämtning som innebär stora hälsorisker. Om vi inte får återhämtning utan ”kör på i 100 knyck” utan paus är det stor risk att vi drabbas av stressrelaterade sjukdomar och kanske till och med utmattningssyndrom. Det är ett allvarligt tillstånd med flera fysiska, psykiska och beteendemässiga förändringar. Många gånger är den drabbade knappt medveten om graden av stress eller så förnekar man helt enkelt tecken som tyder på stress.

 

Tecken på stress:

Humörsvängningar, extrem trötthet som inte går att vila bort, hjärtklappning, ångest, minnesluckor och/eller svårigheter att orientera sig, rastlöshet eller håglöshet, sömnproblem, smärta, behov av tröst (matmissbruk, droger, alkohol), listan kan göras lång……

MEN det finns hjälp att få. Det bästa är om vi kan hejda förloppet innan det har gått för långt. Har man en gång drabbats av utmattningssyndrom kan det ta mycket lång tid att komma tillbaka, ibland flera år. Att fånga upp symtomen innan det har gått så långt är mycket viktigt.

Ibland behöver man lära sig att hitta återhämtning men också att se att man inte behöver vara bra på allt. Det är här jag kan hjälpa dig med!

Vill du veta mer om hur jag kan hjälpa dig?