Tjänster

Samtal

Jag tar emot klienter för samtal individuellt och i grupp. I samtalen arbetar vi med olika verktyg för att förebygga och motverka stress.  Jag säger ”vi ”därför att en förändring alltid kräver ett engagemang av båda parter. Det kan handla om olika andningstekniker, avslappningsövningar eller Mindfulness. Det viktiga är att klienten skapar en större självmedvetenhet och med rätt guidning hittar hållbara lösningar. Det finns inget som fungerar för alla och därför behöver vi pröva oss fram i olika metoder.

Föreläsningar

Jag erbjuder föreläsningar och workshops på företag. Beroende på behov och situation anpassar jag föreläsningarna eller workshops så att de möter specifika behov och mål.

Massage

Massage är ett fantastiskt sätt att lösa upp spänningar och stress. Det skapar lugn och ro genom utsöndring av hormonet Oxytocin och gör att kroppen kan släppa taget om olika lager av stress som har skapats under lång tid. Jag erbjuder även massage som en del av stresshanteringen.